Kezdőlap

Farkas Ákos, dorogi (Tiszakürt, 1894. aug. 22.Vác, 1955): Budapest polgármestere, politikus. A jogot a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1913. máj.-tól a főváros szolgálatában állott, az I. világháborúban a szerbiai főkormányzóság alkalmazottja. 1919-től székesfővárosi fogalmazó, Sipőcz Jenő polgármester titkára (1920–33), tanácsnok (1933–39), ezután az elnöki majd az üzemgazdasági osztály vezetője. A német megszállás miatt lemondott Szendy Károly helyett, mint Gömbös Gyula volt miniszterelnök bizalmasát a törvényhatósági bizottság közgyűlése polgármesterré választotta (1944. máj. 19.). 1946-ban a népbíróság tíz évi kényszermunkára ítélte. Jack London műveiből jelentek meg fordításai. Várospolitikai cikkeit a Városi Szemle közölte. – M. Új földbirtokpolitika (Bp., 1932); Budapest tisztviselői hajdan és most (Bp., 1937). – Irod. „Szálasi naplója.” A nyilas mozgalom a II. világháború idején (írta és összeállította Karsai Elek, Bp., 1978).