Kezdőlap

Farkas András (16. sz.): prédikátor, énekszerző, az első magyar reformátornemzedék tagja. 1531. okt. 18-án jegyezték be nevét a wittenbergi egy.-i hallgatók közé. Elsőként hirdette a m. reformáció sajátos, biblikus történetszemléletét. Ő az első olyan históriás ének szerzője, amely dallamával együtt maradt reánk (Cronica de introductione Scyttarum in Ungariam et Judeorurn de Aegypto, Krakkó, 1538). Ez az első kiadása elveszett, csak egy 18. sz.-i kéziratos másolatát ismerjük. Az ének megjelent még a Hofgreff-énekeskönyvben (Kolozsvár, 1553 körül). – Irod. Szabolcsi Bence: A XVI. század históriás zenéje (Bp., 1931); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Klaniczay Tibor: A magyar reformáció irodalma (Irod. tört. Közl. 1957. 1–2. sz.).