Kezdőlap

Farkas Sándor, némedi (Szentes, 1862. nov. 9.Csongrád, 1926. dec. 22.): gyógyszerész, archeológus, ~ Gedeon kir. főjárásbíró fia. Gimn. tanulmányait Szentesen végezte, majd a bp.-i tudományegy.-en szerzett gyógyszerészi oklevelet 1884-ben. Szentesen nagynénje, özv. Farkas Zsigmondné „Megváltó”-hoz címzett patikáját vezette. 1906-ban lett gyógyszerészdoktor. – Mint amatőr régész ásatásokat folytatott Csongrád m.-ben, s avar és Árpád-kori településmaradványokat, sírokat tárt fel. A kutatásainak eredményeit összegző cikkei a Szentes és Vidéke, a Csongrádmegyei kör Évkönyve, a Szentesi Lap, az Archeologiai Értesítő, a Csongrádmegyei Lap, a Csongrádmegye, a Hódmezővásárhely és Vidéke, az Ethnographia és a Természettudományi Közlöny c. periodikában olvashatók. – Az ásatásai során feltárt anyagot laboratóriumában maga restaurálta, gyűjteményét, könyvtárát a MNM-ra és a Csongrádi Múz.-ra hagyta. Szentesen 1987-ben emléktáblával jelölték meg egykori munkahelyét. – Irod. Hegedüs Lajos: Patika a „Megváltó”- hoz (Magy. Nemzet, 1987. nov. 9.).