Kezdőlap

Farkass Kálmán (Lovasberény, 1859. nov. 17.Bp., 1953. jan. 28.): gépészmérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1884-ben, majd a komáromi kultúrmérnöki hivatalhoz került. 1892-től mint az Országos Vízépítési Igazgatóság munkatársa a közegészségügyi mérnöki szolgálat egyik megszervezője, majd vezetője lett. Több ízben járt külföldi tanulmányúton. 1900-ban a párizsi világkiállítás szervezésével kapcsolatban részt vett a nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszuson. Tanulmányai és cikkei főleg a Vízügyi Közleményekben és a Magy. Mérnök- és Építészegylet kiadványaiban jelentek meg. A sík területen fekvő és vízfolyásoktól távoleső hazai városok csatornázása c. tanulmányát a Mérnök Egylet 1896-ban aranyéremmel tüntette ki. – M. A közegészségügyi mérnöki szolgálat (Bp., 1902).