Kezdőlap

Fauser Antal (Buda, 1810. nov. 8.Bp., 1883. dec. 15.): a régi Pest érdemes gyógyszerésze (1832-ben szerezte oklevelét), képzett mineralógus, ki elsősorban ásványgyűjteményei révén vált ismertté. Gyűjteményének számos darabja saját gyűjtéséből származott. Úrvölgyben (Zólyom vm.) az epsomitnak egy addig ismeretlen változatát fedezte fel, melyet Breithaupt freiburgi mineralógus ~ tiszteletére fauseritnek nevezett el. Kora kiváló mineralógusaival élénk tudományos kapcsolatot tartott fenn; tagja volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak és a Wiener Geologische Reichanstaltnak. Híres, 3500 db-ból álló ásványgyűjteményét Semsey Andor vette meg örököseitől az MNM részére. – Irod. Halmai János: F. A. emlékezete (Magy. Gyógyszerésztud. Társ. Ért., Pápa, 1938).