Kezdőlap

Fáy István, fáji (Pozsony, 1881. jan. 5.Buenos Aires, 1953. aug. 10.): országgyűlési képviselő, államtitkár, főispán. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Berlinben végezte. 1902-től különböző vármegyei tisztségeket töltött be. 1918–19-ben a miskolci kerület h. közélelmezési kormánybiztosa, 1920-tól alispán, majd Csanád vm. főispánja 1939-ig. A Magyar Élet Pártja programjával Jászapáti ogy.-i képviselője (1939–44), titkos tanácsos, 1939–44-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár volt, a nyilas puccs után (okt. 15.) saját kérésére felmentették. 1945-ben Ny-ra távozott, Argentínában telepedett le.