Kezdőlap

Fegyverneki Ferenc (?? , 1535. ápr. 10. és nov. 15. között): prépost. Hont vm.-i nemescsaládból származott. 1506-tól 1535-ig sági prépost, 1510-től a mo.-i premontreiek visitatora (felügyelője). A premontrei rend központjában kialakuló reformtörekvések híve, harcot folytatott a különböző mo.-i premontrei rendházak visszaszerzéséért és a szabad prépostválasztásért. – Irod. Oszvald Arisztid: F. F. sági prépost, rendi visitator 1506–1535 (Szt. Norbert Emlékkv., Gödöllő, 1934).