Kezdőlap

Fehér Dezső (Disznósd, 1869. dec. 2.Nagyvárad, 1935. febr. 22.): író, újságíró. Bp.-en tanítóképzőt végzett, közben 1987-ben a Bolond Istók segédszerk.-je. Rövid ideig tanított Nagyváradon, 1891-ben Darázs, 1892-ben Bagoly címmel élclapot szerk., 1895–98 között a Nagyvárad c. lap, 1898-tól a Nagyváradi Napló felelős szerk.-je, többször főszerk.-je. 1919-ben Magyar Szó címmel indított lapot. Része volt a nagyváradi Szigligeti Társ. és a Vidéki Hírlapírók Szövetségének megalapításában. Ady barátja, gyűjteményt állított össze Ady újságcikkeiből (Ha hív az acélhegyű ördög, Nagyvárad, 1927). – F. m. A félmilliós terno (vígjáték, Bp., 1889); Kaleidoszkóp (Nagyvárad, 1894). – Irod. Hegedüs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai (Bp., 1957).