Kezdőlap

Fehér Géza (Erzsébetfalva, 1921. jan. 29.Bp., 1974. okt. 29.): irodalomtörténész. A bp.-i tudományegy.-en magyar–francia szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. Több mint egy évtizedig gyakorló pedagógus, 1972-ig a Művelődésügyi Min.-ban, majd haláláig a Tankönyvkiadónál dolgozott. A textológiai kutatás volt munkásságának fő területe, értekezést írt A drámaíró Vörösmarty címmel. Sajtó alá rendezte Vörösmarty korai drámáit. – F. m. Vörösmarty Mihály: Drámák (sajtó alá rendezte, Bp., 1965); Vörösmarty versek ismeretlen kéziratai (Bp., 1966); Egy gigantikus torzó Vörösmarty költői hagyatékában (Bp., 1970); A fátyol titkai. Árpád ébredése (sajtó alá rendezte Bp., 1971); Vörösmarty Mihály: Publicisztikai írások (sajtó alá rendezte, Bp., 1977). – Irod. Horváth Károly: F. G. (Irod. tört. Közl., 1974. 5. sz.).