Kezdőlap

Fehér József (Csongrád, 1912. márc. 19.Bp., 1975. okt. 26.): kiadói szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en francia–latin szakon folytatott tanulmányokat, közben egy tanévet ösztöndíjjal a franciao.-i besançoni egy.-en töltött. 1945-ig alkalmi tanítást vállalt, tisztviselő volt. 1946-ban a külügyminisztérium szolgálatába lépett. 1948–49-ben a stockholmi m. követség ügyvivője volt. 1951-ben került az Akadémiai Kiadóhoz, ahol haláláig szerkesztő-lektorként működött. Szerk.-je volt Eckhardt Sándor Francia-magyar nagyszótárának, a Görög–latin írók c. bilingvis sorozatnak. Szerk. és az eredetivel egybevetette Montesquieu, Marot és Castiglione műveit. – Közreműködött a Svéd-magyar szótár (Bp., 1969), valamint az Idegen nevek kiejtési szótára (Bp., 1974) szerkesztésében.