Kezdőlap

Fejes István (Legenye, 1838. jan. 22.Sátoraljaújhely, 1913. nov. 30.): egyházi író, költő és műfordító, a Tiszán inneni ref. egyházkerület püspöke. A teológiát Sárospatakon és Pesten végezte. 1857–1859-ben tanító Fehérgyarmaton. 1860-tól Csurgón, majd Hódmezővásárhelyen tanár, 1965-től sátoraljaújhelyi lelkész, 1910-től püspök. Írt színművet, irodalomtörténeti tanulmányokat, műfordítással is foglalkozott (Shakespeare: Troilus és Kressida fordítás, kiadta a Kisfaludy Társaság, Pest, 1870). – M. Egy szép asszony (költői beszély, Bp., 1876. A Kisfaludy Társ. jutalmazta); A sátoraljaújhelyi ev. ref. egyház története 1522–1889 (Sátoraljaújhely, 1889); A magyarországi református egyházi énekeskönyv megújításának programja (Sárospatak, 1890); Összes költemények (I–II. Bp., 1894).