Kezdőlap

Fejős Imre (Szekszárd, 1899. márc. 23.Csákvár, 1965. márc. 6.): muzeológus. A bp.-i egy.-en 1927-ben bölcsészeti doktorátust szerzett, utána rövid ideig az OSZK-ban teljesített szolgálatot. 1929-ben az újonnan létesített Parlamenti Múzeumba nevezték ki, melynek kifejlesztése jórészt az ő érdeme. 1949-ben az Tört. Múz.-hoz került, 1950-től osztályvezető. 1951-ben nyugdíjazták. 1957-ben ismét szolgálatba lépett és a Történelmi Képcsarnok, 1961-63-ig az Újkori oszt. vezetője volt. Tudományos munkásságában a m. történeti ikonográfia egyes kérdései mellett a m. múzeumügy, különösen az MNM múltja foglalkoztatta. 1950-től osztályvezető. Úttörőek a m. fényképezés történetére vonatkozó kutatásai. Tanulmányai főként a Folia Archaeologicában, a Magy. Építőművészetben, a Magy. Könyvszemlében, a Numizmatikai Közlönyben, az Irodalomtörténeti Füzetekben (pl. Vörösmarthy arca), továbbá a Foto és a Fényképművészeti Tájékoztató c. szaklapokban jelentek meg. – F. m. A Magyar Nemzeti Múzeum története (Folia Archaeologica, 1964, 1965). – Irod. Rózsa György: F. I. (Folia Archaeologica, Bp., 1965); F. I. (Fényképműv. Tájékoztató, Bp., 1965. 1.)