Kezdőlap

Fekete Mihály (Bálványosváralja, 1820Kolozsvár, 1871. júl. 3.): költő, író. 1843-tól tanító Nagyenyeden. 1847-től a berlini egy.-en tanult tovább. 1849–59 között gr. Bethlen János gyermekei mellett nevelősködött. 1860–62-ben a kolozsvári Korunk szerk.-je, majd a kolozsvári főisk.-án Gyulai Pál utóda. Ő írta Mosonyi Mihály Szép Ilonka c. operájának szövegkönyvét (1862). Az ifjúsági irodalmat is művelte; olvasókönyvet is készített. – Irod. F. M. (Vasárnapi Ujság, 1871. 28. sz.;  1872. 6. sz.)