Kezdőlap

Fekete Sándor (Nagyszombat, 1915. jún. 25.Bp., 1972. márc. 23.): ref. lelkész, újságíró. 1937-ben elvégezte a bp.-i ref. teológiai ak.-t. 1938–1946 között lelkészi szolgálatot végzett vidéken és Bp.-en. 1945 előtt vezető tagja volt a Református Egyház antifasiszta-demokratikus szárnyának, valamint az ún. Nyíregyházi Szabad Tanácsnak. 1945-től 1948-ig több ref. lap szerk.-je volt. 1948-tól az Út c. hetilap felelős szerk.-je. 1952-től 1956-ig bp.-i esperes; részt vett a ref. egyház felsőbb irányításában. Két cikluson át volt kerületi és fővárosi tanácstag. 1956-tól a Magy Rádió munkatársa, majd főmunkatársa, 1964-től a Magy. Televízió belpolitikai rovatvezetője. 1969-től a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának hivatali apparátusában osztályvezető. A Magyar Újságírók Szövetségének vezetőségi tagja.