Kezdőlap

Fekete Sándor (Makó, 1916. jún. 6.Bp., 1973. ápr. 11.): bányamérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1968).Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. soproni Bánya- és Kohómérnöki Karán szerezte (1940). Pályáját az aknaszlatinai sóbányánál kezdte, majd a Petrosani Rt. tótosbányai ércbányájához, onnan a nagybányai aranyérc-feldolgozóhoz került 1943-ban, ennek műszaki osztályát vezette. 1944 őszétől Brennbergbányán, 1948-tól Oroszlányban, ill. Tatabányán működött. Oroszlányban koncentrált fejlesztési módot dolgozott ki és alkalmazott az ottani vastelep egy vágatrendszerrel való lefejtésére. Szakmai tudását méltányolta a Román Népköztársaság kormánya is, mikor felkérte a Nagybányai Aranyércfeldolgozó üzemek munkáinak irányítására. 1957–1964 között az Úrkúti Mangánércbányának volt főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta az ottani karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának egy új változatát. 1964-től haláláig a Bányászati Kutató Intézet ásványelőkészítő és vegyészeti főosztályát vezette. – M. Az ércbányászat tervezési sajátosságai (Bp., 1954). – Irod. M. F. – T. R.: Dr. F. S. (Bány. és Koh. L., Bányászat, 1973. 10. sz.).