Kezdőlap

Félegyházi József (Nagykároly, 1906. jan. 5.Bp., 1982. febr. 14.): tanár, kanonok, c. apát. Középisk.-it Nagykárolyban és Szegeden, a teológiát a bp.-i egy.-en végezte. 1929-ben Nagyváradon pappá szentelték. 1931-ben Rómában skolasztikus filozófiából doktorált. 1931-32-ben a tanzembergi (Ausztria) olivetánus apátságban filozófiatanár, 1932-1935 között Szatmárnémetiben a papnevelde filozófia és egyháztörténet tanára. 1935-ben a váci egyházmegye tagja lett, 1938-ban Vácott az egyháztörténet és jog tanára, 1942-ben a bp.-i tudományegy.-en az egyetemes és hazai teológiatörténet magántanára. 1947-től pápai kamarás. 1949-ben Menden, 1953-ban Mezőtúron plébános, 1954-ben a Központi Papnevelő Intézet prefektusa, 1959-től a Hittudományi Akad. egyháztörténet tanára. – M. Pázmány bölcselete (Bp., 1937); A középkor egyháza (Bp., 1939); A tatárjárás történeti kútfőinek kritikája (Bp., 1941); Vác egyházmegye múltjából (Vác, 1941); Báró Splényi X (avér) Ferenc váci püspök (1731-1795) (Bp., 1942); A teológia tudomány egyetemes és hazai története. A skolasztikus bölcselet (Bp., 1942); A tegnap és ma pápai diplomáciája (Pécs, 1942); Werbőczy hármaskönyve és a kánonjog (Bp., 1942); A váci püspökség a tatárjáráskor (Vác, 1943); Querschnitt der ungarischen katholischen Kirchen-geschichtsschreibung (1936-1942) (Bp., 1943).