Kezdőlap

Félegyházi Tamás (Debrecen, 1540 körülDebrecen, 1586. jan. 16.): debreceni ref. prédikátor, bibliafordító. Az 1560-as évek elején Krakkó, Boroszló, Frankfurt egy.-ein tanult. 1564-ben beiratkozott a wittenbergi egy.-re. 1567-ben Mezőtúron rektor. 1568-ban a debreceni isk. élére került. 1570–71-ben az unitáriusok hívására Kolozsváron működött egész debreceni isk.-jával, majd 1573-ban visszatért Debrecenbe s Melius Juhász Péter utóda lett a püspökségben. Korának legképzettebb m. ref. teológusa volt. Görögből lefordította az Újszövetséget, jegyzetekkel látta el. Műve csak halála után, Gönczi György kiegészítéseivel jelent meg. – M. A keresztyéni igaz hitnek részeiről való tanítás… (Debrecen, 1579); A mi urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentoma és frigye (Debrecen, 1586). – Irod. Révész Imre: F. T. és a debreceni iskola válsága (Századok, 1937); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).