Kezdőlap

Feleky Géza (Bp., 1890. nov. 4.Bp., 1936. dec. 15.): újságíró, művészeti író, publicista. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. A Pesti Naplónál kezdte újságírói pályáját; 1920–25-ben a Világ c. napilap felelős, 1925–1926-ban főszerk.-je. 1926-tól a Magyar Hírlap főmunkatársa. A polgári radikalizmus képviselője volt, írásaiban a haladó polgárság gondolatait szólaltatta meg az ellenforradalmi korszakban. Elsősorban esztétikai és művelődéstörténeti kérdésekkel foglalkozott. Történelmi tanulmányai közül a legjelentősebb az I. világháború előzményeit tárgyaló, német nyelven megjelent Kaiser und Krieg (Bp., 1933). – M. Könyvek, képek, évek. Találkozások a művészettel (Bp., 1912); Munkácsy (Bp., 1912); A művelődéstörténeti múzeum problémája és a fővárosi múzeum (Bp., 1914.). – Irod. Bálint György: F. G. (Nyugat, 1937); Sós Endre: F. G. az újságíró és polihisztor (Magy. Sajtó 1964. 8. sz.); Sós Endre: F. G. (Felvillanó arcok, Bp., 1965.)