Kezdőlap

Feleky Miklós (Nagygalambfalva, 1818. dec. 18.Bp., 1902. márc. 16.): színész, rendező. A székelyudvarhelyi ref. kollégiumban tanult. Szülei papnak szánták, akaratuk ellenére lett színész 1838-ban. 1841-ben Pály Elek társulatához szegődött, 1846-ban maga szervezett társulatot; ezzel Kolozsvárott, Nagyváradon, Aradon, Temesvárott és Torontál vm.-ben szerepelt. 1848-ban honvédnek állt. 1852-ben a Nemzeti Színház kötelékébe lépett, melynek nemsokára vezető tagja, 1867-ben rendezője lett. 1858-ban feleségül vette Munkácsi Florát, ki főképp francia szalondarabokban volt partnere. 1888-ban vonult nyugalomba. Legnagyobb sikereit Feuillet, Sardou, ifj. Dumas drámáiban aratta mint a szellemes és cinikus szalongavallérok alakítója. Sokat tett a színészek szervezéséért, társadalmi és anyagi emelkedéséért. – Eredeti drámái hatástalanul tűntek el. Számos külföldi, főleg francia színdarabot fordított magyarra. – F. m. Játékszíni zsebkönyv (Kolozsvár, 1838). – Irod. Ferenczi Zoltán: A Kolozsvári Színészet és színház története (Kolozsvár, 1897); Újházi Ede: Régi színészekről (Bp., 1908); Jászai Mari emlékiratai (Bp., 1926); Gyalui Farkas: A magyar színészet székely nagyjai (Kolozsvár, 1929); Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története (I–II, Bp., 1938–40).