Kezdőlap

Fellner Frigyes (Bp., 1871. júl. 11.Mauthausen, 1945): közgazdász, egyetemi tanár, statisztikus, az MTA tagja (l. 1915, r. 1936). Ügyvéd, majd 1914-től a Magy. Agrár- és Járadékbank Rt. ig.-ja, 1919-ben vezérig. helyettese, majd vezérig.-ja. 1903-tól a bp.-i egy. jog- és államtudományi karán az agrárpolitika magántanára, 1901-től 1905-ig a Bp.-i Kereskedelmi Ak.-án a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanára. 1909-től a Nemzetközi Statisztikai Intézetnek r. tagja, ill. ülésein a m. kormány képviselője. 1914-ben bp.-i egy.-i ny. rk. tanár. 1920-ban r. tanárrá történt kinevezése alkalmából vezérig.-i állásáról lemondott. Közgazdasági elméleti munkássága során elsősorban a nemzeti vagyon- és jövedelemszámítással, a fizetési mérleg kérdéseivel, továbbá agrárpolitikai, valutapolitikai, pénzügytani és statisztikai kérdésekkel foglalkozott. Elméleti és gyakorlati munkásságával az ellenforradalmi korszak gazdasági stabilizációját segítette elő. Több külföldi tudományos társ. tagja volt. 1927-ben a felsőház póttagjává, 1939-ben tagjává nevezték ki. A 1944. márc. 19-én elhurcolták a németek, éhenhalt a koncentrációs táborban. – F. m. A nemzeti vagyon becslése (Bp., 1893); A járadék birtokok rendszere és alkalmazása Magyarországon (Bp., 1900; Berlin, 1905); A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon (Bp., 1908); La dette hypothécaire et les charges publiques des immeubles ert Hongrie (Paris, 1909); A valuta rendezése Magyarországon, különös tekintettel a készfizetések megkezdésére (Bp., 1911);  Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme (Bp., 1916); A mai Magyarország nemzetközi fizetési mérlege (Bp., 1924); A pénzrendszer reformja Magyarországon (Bp., 1926); A földbirtokreform finanszírozása Magyarországon (Bp., 1928); Csonka Magyarország nemzeti vagyona (Bp., 1929); Csonka Magyarország nemzeti jövedelme (Bp., 1930). – Irod. Éber Antal: F. F. 1871–1945 (Közgazdasági Szle, 1946. okt.).