Kezdőlap

Felméri Lajos (Székelyudvarhely, 1840. szept. 29.Kolozsvár, 1894. máj. 22.): pedagógus, egyetemi tanár. Tanulmányait Sárospatakon, Bp.-en végezte, majd tanulmányutat tett Angliába és Németo.-ba. 1868-tól Sárospatakon a filozófia, 1872-től a kolozsvári egy.-en a neveléstudomány tanára. 1882-től 1887-ig az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke. Tevékenyen részt vett az erdélyi kulturális szervezetek munkájában. Számos értekezése és cikke, jelent meg különböző lapokban. – F. m. Úti levelek Skóciából (Sárospatak, 1870); Az iskolázás jelene Angolországban (I–II, Bp., 1881, e munkájáért az MTA nagyjutalmát kapta); Nőnevelésünk bajai (Kolozsvár, 1883); Az erdélyi Magyar Közművelődésügyi Egyesület alakuló gyűlésén mondott beszéd (Kolozsvár, 1885); A neveléstudomány kézikönyve (Kolozsvár, 1890).