Kezdőlap

Felvinczi György (1650 körül1715 vége): hivatásos színjátszásunk első ismert kezdeményezője. Az unitáriusok kolozsvári főisk.-ján tanult. 1669-ben iskolamesternek ment Torockóra, 1672-től a kolozsvári kollégiumban tanított. 1696-ban Bécsben I. Lipót-tól színjátszásra kért engedélyt. Az 1696. okt. 23-án kiállított kir. oklevél szerint előadásokat tarthatott Erdélyben. Bécsből hazatérve azonban felhagyott színjátszói terveivel, Kolozsvár városának szolgálatába állt. 1693-ban adta ki mitológiai tárgyú, éneklésre szánt iskoladrámáját, melyet az első m. operának tartanak. – M. Comico-Tragoedia… (h. n. 1693, új kiadása: Alszeghy Zsolt: Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig, Bp., 1914). – Irod. Ferenczi Zoltán: Adatok az iskolai színjáték és F. Gy. életéhez (Irod. tört. Közl. 1897); Szabó T. Attila: Adatok F. Gy. életéhez (Irod. tört. Közl., 1932); Kárpáti Aurél: Az első magyar színigazgató (Színház és Filmműv., 1955).