Kezdőlap

Felvinczi Takáts Zoltán (Nagysomkút, 1880. ápr. 7.Bp., 1964. dec. 4.): művészettörténész, egyetemi tanár, a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1952). A jogi ak.-i tanulmányai közben festészeti tanulmányokat folytatott részben Bp.-en, részben Hollósy Simonnál Münchenben és Nagybányán. Münchenben, Bp.-en és Berlinben végezte művészettörténeti tanulmányait. Bp.-en művészettörténeti doktorátust szerzett. 1905-től előbb az Orsz. Képtár, majd a Szépművészeti Múz. szolgálatában állott. Vay Péter mellett ismerkedett meg a Kelet művészetével. 1919-ben ő állította föl Hopp Ferenc hagyatékából a Keletázsiai Művészeti Múz.-ot, amelyet mint a múz. ig.-ja 1948-ig jelentősen tovább fejlesztett, számos értékes darabbal gyarapított. 1925-ben magántanár a pécsi egy.-en. 1939-től ny. r. tanár a szegedi, 1940–46 között a kolozsvári, 1947–50-ben újból a szegedi egy. bölcsészkarán. Mint a keleti művészet tudós ismerője nemzetközi hírnevet szerzett gazdag művészettörténeti munkásságával. Hosszú időn át a Pester Lloyd és a Der Cicerone folyóirat művészeti kritikusa volt. Részt vett a Kőrösi Csoma Társ. és a Magyar Nippon Társ. alapításában. Élete utolsó éveiben Hollósy Simonról tett közzé tanulmányokat a Művészettörténeti Értesítő c. folyóiratban. – F. m. Dürer (Bp., 1909); Keleti művészeti kiállítás (Kolozsvár, 1942); A Kelet művészete (Bp., 1943); Some premises of Islamic ornamental system (Bp., 1944). – Irod. László Gyula: Emlékezés F. T. Z.-ra (1880–1964) (Archaeol. Ért. 1965. 2. sz.).