Kezdőlap

Fényes Kornél (Bp., 1894Bp., 1934. nov. 27.): gépészmérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1917-ben, 1927-ben műszaki doktori oklevelet, 1932-ben magántanári képesítést nyert. 1917-től a Postakísérleti Állomás, utóbb a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) műszaki osztályának munkatársa, majd felügyelője s a hidraulika meghívott előadója volt a műegy.-en. Jelentős szakirodalmi munkásságából a Fejezetek a hydro- és aerodinamika fejlődésének történetéből c. munkáját a Mérnök Egyl. 1924-ben Cserháti-plakettel tüntette ki. – Irod. F. K. (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl., 1935.)