Kezdőlap

Fényes László (Éradony, 1871. aug. 10.New York, 1944. jan. 30.): újságíró. Gyógyszerésznek, majd mérnöknek készült, de egy.-i tanulmányait abbahagyva 1894-től újságíró lett. 1910-től Az Est munkatársa. 1917-ben Nyíregyházán képviselővé választották. Pártonkívüli volt, de közel állt a polgári radikálisokhoz és a Károlyi-párthoz. Riportjait nemcsak művészi forma, emberi-politikai bátorság is jellemezte. 1918. okt.-ben a Nemzeti Tanács tagja és a nemzetőrség kormánybiztosa. 1919 végén nyílt levélben tiltakozott a fehérterror embertelenségei ellen, ezért a Tisza István meggyilkolásában való bűnrészesség ürügyével vád alá helyezték. 1921-ben bizonyítékok hiányában felmentették. Ezután mint a Népszava munkatársa folytatta a Horthy-rendszer leleplezését, újabb sajtópere elől azonban 1926-ban kénytelen volt külföldre emigrálni. Bécsben az Arbeiter Zeitung munkatársa. 1934-ben az osztrák fasizmus előretörése miatt Pozsonyban telepedett le, Csehszlovákia német megszállása után, 1938-ban Franciao.-ba, onnan 1940-ben az USA-ba menekült. – M. Igazolás a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank sajtóperében (Bp., 1904); Jókai Mór utolsó évei (Bp., 1904); Egy vöröskeresztes ember naplója a Balkán-háború idejéből (Bp., 1913). – Irod. Rónai Mihály András: Párizsi rege (Bp., 1947; Jászi Oszkár: F. L. emlékezete (Huszadik Század, 1948. 3. sz.).