Kezdőlap

Ferdinánd, I. (Alcala de Henares, Spanyolo., 1503. márc. 10.Bécs, 1564. júl. 25.): német-római császár (1556 – 1564), Magyarország és Csehország királya (1526–1564). Habsburg Szép Fülöp burgundi hg. és Johanna spanyol infánsnő fia, V. Károly császár öccse. 1521-től Ausztria főhg.-e. Felesége II. Ulászló leánya, Anna volt, 1526-ban a Habsburg-Jagelló családi szerződés alapján a m. nagyurak egy része 1526. dec. 1-én magyar királlyá választotta Szapolyai Jánossal szemben A két ellenkirály 1538-ban a váradi békében megegyezett, de ennek végrehajtását: az egész ország átengedését Ferdinándnak a török megakadályozta. Mint császár az augsburgi vallásbékével törekedett a birodalom egységét helyreállítani, ez a törekvése azonban nem járt sikerrel. Mo.-ról nem tudta a törököt kiszorítani, az 1547-ben kötött békében az 1541-ben elfoglalt Buda várát és az ország egész középső részét kénytelen volt átengedni Szolimán szultánnak. Mo. igazgatásának újjászervezésével (titkos tanács, hadi tanács, kamara, helytartóság) a Habsburg kormányzat alapjait vetette meg. – Irod. F. B. Buchholtz: Geschichte der Regierung F. 's I. (VIII. Bécs, 1831–36); J. F. Miller: Epistolae imperatorum et regum Hungariae Ferdinandi I. et Maximiliani II.… (Pest, 1808); W. Bauer–R. Lacroix: Die Korrespondenz F. 's I. (Wien, 1912, 1937).