Kezdőlap

Ferdinandy Geyza (Kassa, 1864. jún. 10.Bp., 1924. márc. 17.): közjogász, az MTA l. tagja (1905). A honvédelmi min.-ban teljesített szolgálatot. 1895-ben a bp.-i egy.-en magántanári képesítést nyert (magyar közjog), 1905-ben rk., 1918-ban c. ny. r. tanár. 1919-ben honvédelmi államtitkár. A m. közjog történetével és alkotmányjoggal foglalkozott. Korábban Széchenyi és – bizonyos korrekciókkal – a dualizmus híve, de utolsó írásaiban az önálló m. államiság mellett foglalt állást. Tudományos működése mellett – különösen 1903–05-ben – élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. – M. Magyarország közjogi viszonya Ausztriához és annak történelmi fejlődése (Bp., 1892); Az Aranybulla (Bp. 1899); A magyar alkotmány történelmi fejlődése (Bp., 1907); Staats und Verwaltrungsrecht des Königreichs Ungarn (Hannover, 1909); A magyar alkotmányjog tankönyve (Bp., 1911); Magyarország közjoga (Bp., 1912). – Irod. Polner Ödön: Három magyar közjogász (Bp., 1941. MTA Emlékbeszédek, XIII. 10. sz.).