Kezdőlap

Ferencz József (Alparét, 1835. aug. 10.Kolozsvár, 1928. febr. 19.): unitárius püspök, egyházi író. A kolozsvári unitáriusok főisk.-ján végzett 1855-ben, segédlelkész lett Kolozsvárott. 1857-ben ösztöndíjjal Németo.-ban, Göttingenben és Berlinben tanult, majd nagyobb körutat tett Belgiumban, Franciao.-ban és Angliában. Hazatérése után a kolozsvári unitárius egyház papja és az unitárius főisk. tanára lett. 1876-ban püspökké választották. 1884-ben a torockói kerületet képviselte az ogy.-en. 1905-ben a főrendiház tagja lett. Több társával együtt alapította (1861) és több éven át szerk. a Keresztény Magvető folyóiratot. 1921-től a román szenátus tagja volt. Sokat tett az erdélyi magyarok kulturális érdekei szolgálatában. Számos vallásos jellegű munkát fordított magyarra. – F. m. Unitárius káté (Kolozsvár, 1864); A vallás külformáinak befolyása a hitéletre (Kecskemét, 1876); Unitárius kis tükör (Kolozsvár, 1881); Emlékeimből (Cluj-Kolozsvár, 1925). – Irod. Gál Kelemen: F. J. unit. püspök élete és kora (Cluj, 1936).