Kezdőlap

Ferenczi István (Zalatna, 1890. okt. 21.Washington, 1966. nov. 27.): geológus, egyetemi tanár. A kolozsvári Ferenc József Tudományegy.-en végzett (1914). Kolozsvárott tanársegéd volt Szádeczky-Kardoss Gyula mellett 1918-ig, ezután a Földtani Intézetbe került. 1937-től a debreceni tudományegyetem ny. rk. tanára és az Ásvány- és Földtani Intézet ig.-ja. 1940–45-ben Szegeden a tudományegy.-en ny. r. tanár, a Földtani Intézet vezetője. A II. világháború után az USA-ba távozott. Charlottsville-ben egy évig, Raleighban 3 évig megbízott előadó. – F. m. Zalatna környékének geológiai viszonyai (Múz. Füz., az Erdélyi Nemzeti Múz. Ásványtárának Értesítője, 1913. II., 1. füzet); Geomorfológiai tanulmányok a Kismagyaralföld D-i öblében (klny., Bp., 1924); Adatok az Ipoly-medence… földtani ismeretéhez (A Földtani Int. 1933–35. évi jelentése, II., 1939); A Zempléni szigethegység földtani viszonyai (A Földtani Int. 1939–40. évi jelentése, I., 1943).