Kezdőlap

Ferenczi János (Középajta, 1789. márc. 22.Dálnok, 1868. ápr. 25.): ref. pap, esperes, néprajzi író. Tanult Kézdivásárhelyt, Nagyenyeden és 1811-től 1815-ig Göttingenben, ahol nyelvészeti, természet- és orvostudományi előadásokat is hallgatott. 1815-től dálnoki pap, 1857-től kézdi esperes haláláig. A szabadságharc alatt szerepet vitt Háromszék mozgalmaiban. A korabeli erdélyi lapokban, különösen a brassói Mulattatóban (1838–1839) több néprajzi és történelmi cikket közölt a háromszéki székelységről. Könyvgyűjteményével 1859-ben megalapította a sepsiszentgyörgyi ref. Székely Mikó Kollégium könyvtárát. Kéziratos hagyatékát is itt őrzik.