Kezdőlap

Ferenczi Miklós (Dés, 1886. aug. 1.Kolozsvár, 1933. dec. 30.): könyvtáros, bibliográfus, szótárszerkesztő, történetíró, ~ Zoltán irodalomtörténész unokaöccse. Egy.-i tanulmányait 1904-től a kolozsvári egy. bölcsészeti karán végezte. Ugyanekkor gyakornokként az ottani egy.-i könyvtár szolgálatába lépett, ahol utóbb könyvtári segédtiszt, 1923-tól főkönyvtáros volt. – F. m. Hadadi br. Wesselényi István élete és naplója (Kolozsvár, 1910); Román–magyar és Magyar–román szótár (Victor Cheresteşiuval és Valentiny Antallal, Cluj-Kolozsvár, 1925); Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája, 1926–1933 (8 füz. Cluj-Kolozsvár, 1928–1934; az utolsó füzetet kiegészítette Valentiny Antal). – Irod. Kelemen Lajos: F. M. (Erdélyi Múz., 1934.)