Kezdőlap

Ferenczy Endre (Erzsébetfalva, 1912. febr. 25.Bp., 1990. márc. 11.): történész, könyvtári tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, a történettudományok doktora (1977). Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karán végezte 1929-33-ban történelem-latin-görög szakon, 1934-ben bölcsészettudományi doktorátust (ókori történelem), 1935-ben középisk. tanári oklevelet szerzett. 1935-37-ben a bécsi Magy. Történetkutató Intézet, illetve a római Accademia d'Ungheria ösztöndíjas kutatója. 1938-1950 között a bp. egy. ókortörténeti tanszékén gyakornok, tanársegéd majd adjunktus, közben 1946-47-ben a bp.-i Egyetemi Könyvtárba osztották be szolgálattételre. 1947-ben egy.-i magántanárrá képesítették a „római társadalomtörténet” tárgyköréből. 1951. jan. 31-én az egy.-ről azonnali hatállyal elbocsátották. 1951-52-ben a Múzeumok és Műemlékek Orsz. Központjában könyvtári előadó, 1953-1972. aug. 31. között az MTA Könyvtárának tud. főmunkatársa, utána az ELTE Bölcsészettudományi Karán az ókori (görög-római) tanszék egy.-i tanára 1983-ban történt nyugalomba vonulásáig. Vendégprofesszorként működött 1968-ban a bécsi, majd 1978-ban a cataniai egy.-en, mindkét egy. ókori jogtörténeti tanszékén. – Tagja volt tudományos társaságoknak: Société Internationale „Fernand dr. Visscher” de la Droit de ľAntiquité (SIDA); MTA Ókortudományi Társaság. – F. m. Dionysius Halicarnassensis és M. Terentius Varro (Bp., 1934); Contributo alla storia del movimento dei populares (Roma, 1937); Világtörténelem. Az ókor és középkor Nagy Károlyig (Tankönyv, Bp., 1945); A magyarföld népeinek története a honfoglalásig (Bp., 1958); Bevezetés az ékírásos jogtörténetbe (Bp., 1962.); Hérodotosz: A görög perzsa háború (bev., sajtó alá rendezte, Bp., 1967); From the patrician state to the patricio-plebeian state (Bp.-Amsterdam, 1976); Rechtshistorische Bemerkungen zur Ausdehnung des römischen Bürgerrechts und zum Ius Italicum unter dem Prinzipat (Aufstieg und Medergang der römischen Welt, Band 14/B. Berlin-New York, 1982); Az ókori Róma története (egyetemi tankönyv, Hahn István és Maróti Egon társszerzőkkel, Bp., 1992). – Irod. Darabos Pál: F. E. (Könyvtáros, 1990. 7. sz.); Sarkady János: F. E. (Antik tanulmányok, 1992. 1-2. sz.).