Kezdőlap

Ferenczy József (Baja, 1855. ápr. 29.Bp., 1928. márc. 21.): irodalomtörténész. Az egy.-et Bp.-en végezte, 1878-tól gimn. tanár Fehértemplomban. 1883-tól az Orsz. Közoktatási Tanács jegyzője, 1890–96 között titkára. 1897-től magántanár a kolozsvári egy.-en. 1901-től a bp.-i műegy.-en a m. irodalom tanára. Számos népies jellegű írása, továbbá a folyóiratokban sok irodalomtörténeti és pedagógiai tanulmánya jelent meg. Több 19. sz.-i író (Czakó Zsigmond, Obernyik Károly, gr. Dessewffy Aurél, gr. Dessewffy József) műveinek kiadását rendezte sajtó alá. Megírta többek között Tompa Mihály, Katona József és Pulszky Ferenc életrajzát. – M. Garay János életrajza (Bp., 1883); A magyar hírlapirodalom története 1780–1864 (Bp., 1887, az MTA Athenaeum-díjjal jutalmazta); Jókai mint hírlapíró (Győr, 1894); Gr. Dessewffy József életrajza (Bp., 1897); Aesthetikai és műtörténelmi cikkek (Bp., 1898); Irodalmi dolgozatok (Bp., 1899); Felolvasások az irodalom és szépművészetek köréből (Bp., 1909); Pulszky Ferenc életrajza (Bp., é. n.).