Kezdőlap

Festetics Pál, 1772-től gróf (Pozsony, 1722. dec. 7.Pozsony, 1782. ápr. 7.): nagybirtokos, kamarai alelnök. ~ György apja. Tanulmányait Nagyszombatban, Bécsben, 1742–43-ban pedig Lipcsében végezte, ahol Gottsched tanítványa volt. Hazatérve a kőszegi kerületi táblánál egy ideig joggyakornok, majd 1718-tól Sopron vm. h. alispánja. 1749 nov.-étől 1756 máj.-áig a vm. megválasztott alispánja. 1751-ben ogy.-i követe. 1756-ban rövid ideig a kőszegi kerületi Tábla ülnöke volt, de még ugyanebben az évben a bécsi központi hatóságokhoz rendelték. 1758-ban udvari, 1759-ben kancelláriai tanácsos lett, majd 1762-ben rangjának megtartásával az udvari Kamarához került. Ez állásában Mária Terézia bizalmasává lett, akinek felkérésére javaslatokat készített az 1764-i ogy. elé terjesztendő kir. előterjesztésekhez, többek között az adó felemelése, a nemesi felkelés reformja, az ogy.-t követően pedig az úrbérrendezés tárgyában. 1772-ben grófi rangot nyert, kinevezték titkos tanácsossá és a m. kamara alelnökévé. 1777-től Baranya vm. főispánja. – Irod. Szabó Dezső: A herceg F. család története (Bp., 1928); Klempa Károly: Gottsched és a F. család (Dunántúli Szle, 1944).