Kezdőlap

Ficzere László (Miskolc, 1910. febr. 28.Miskolc, 1967. máj. 15.): autodidakta festő. Mint munkás – mozdonyvezető – szabadisk.-ban tanult festeni. 1946-tól szerepelt kiállításokon. 1956-ban a miskolci Herman Ottó Múz.-ban gyűjteményes kiállítása volt. 1966-ban a miskolci Szőnyi István Teremben, 1967-ben a bp.-i Műcsarnokban volt tárlata. 1968-ban a Miskolci Galériában rendezték meg emlékkiállítását. A nagyméretű, mértani formákba szerkesztett, szinte égő színfoltokkal való ábrázolásban találta meg egyéni formanyelvét. Művészete élete utolsó öt évében teljesedett ki. Grafikai munkássága is jelentős, SZOT-díjat kapott (1962). – Irod. Gergely Mihály: A festő halála (Napjaink, 1971. 4. sz.); Pogány Ö. Gábor: F. L. emléke (Napjaink, 1973. 2. sz.).