Kezdőlap

Fiers Elek (Pátka, 1886. jún. 2.Bp., 1929. dec. 8.): ref. lelkész. Vidéki tanító volt, majd a bp.-i Ref. Teológián tanult. 1916–17-ben a Kálvin Szövetség titkára, 1918-tól 1923-ig a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) szervező titkára lett. Ez időben hozta létre a diáknyomor enyhítésére az amerikai keresztény egyházak segítségével a Diákok Házát, ahol a főiskolás internátus mellett a diákoknak kenyérkeresetet nyújtó műhelyt is berendezett. 1923-tól 1929-ig a Bp.–Külső-Ferencváros tisztviselőtelepi ref. egyházközség lelkésze. – A Református Figyelő c. lapnak belső munkatársa, több lap cikkírója volt. – F. m. Isten pénzügyei (Bp., 1927). – Irod. Szabó Imre: Egy ref. papi élet a XX. században (Bp., 1930).