Kezdőlap

Figyelmessy Fülöp, Merk (Pest, 1820. jan. 1.Philadelphia, 1907. júl. 27.): honvédtiszt, amerikai ezredes. A bécsújhelyi ak. elvégzése után császári tiszt. A szabadságharcban a Bocskai-huszárezred kapitánya és őrnagya. Komárom kapitulációjakor menlevelet kapott, de politikai üldözöttek támogatása miatt azt érvénytelenítették. Töröko.-ba menekült. Az emigrációban Kossuth bizalmas embere. Az önkényuralom éveiben három alkalommal járt illegálisan Mo.-on. 1851. júl.-ban Makk József megbízatásával érkezett Pestre. 1852 elején Kossuth utasítását közvetítette, 1853-ban Kossuth-dollárokat és proklamációkat hozott. Nagy-Britanniában is Kossuth mellett maradt. 1859-ben az olaszo.-i Magyar Légióba jelentkezett és m. huszárezred parancsnokaként vett részt Garibaldi harcaiban. 1862-ben Nagy-Britanniába, majd az USA-ba utazott. Az amerikai polgárháborúban Lincoln elnök lovasezredessé nevezte ki. 1865-től 1878-ig amerikai konzul volt Brit-Guayanában. 1891-ben egy időre Svájcba költözött családjával. Amikor Kossuth meghalt, ott volt mellette. Ezután visszatért az USA-ba. – M. Emlékiratai (Angolból fordította Kacziány Géza, Magyarország, 1914. 84–144. sz.).