Kezdőlap

Fikk László (Marosvásárhely, 1920. febr. 2.Marosvásárhely, 1969. ápr. 27.): romániai magyar könyvtáros, bibliográfus. A középisk.-it szülővárosában, egy.-i tanulmányait Gyulafehérvárott és Rómában végezte. 1943-ban doktorált Aquinói Tamás ismeretelmélete (Kolozsvár, 1943) c. munkájával. Gimn.-i tanár Marosvásárhelyen, 1945-től a Teleki Könyvtár könyvtárosa, később főkönyvtárosa. Rekonstruálta a könyvtár történeti állományának eredeti rendjét. Egyik szerk.-je volt a Teleki Könyvtár ősnyomtatványait feltáró katalógusnak: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai (Marosvásárhely, 1971). – Irod. S. G. (Sajó Géza? ): F. L. (Magy. Könyvszle, 1969).