Kezdőlap

Filep Imre, Remetei (Nagyszeben, 1915. márc. 21.Bp., 1970. dec. 16.): unit. helyettes püspök. Lelkészi oklevelet a Kolozsvári Unit. Teológiai Ak.-n szerzett. Kolozsvár székhellyel központi missziói lelkész (1942–44) és a besztercei unit. gyülekezet alapítója. Áttelepült Mo.-ra (1945); a Szentesi Népi Kollégium vezetője (1945–46), majd a hódmezővásárhelyi unit. gyülekezet lelkésze (1946–53). 1953-tól a bp.-i unit. egyházközség lelkésze. Az International Association Religious Freedom (IARF) Végrehajtó Bizottságának tagja (1959), nemzetközi konferenciákon működött közre és tartott előadást. Részt vett a Keresztyén Békekonferencia munkájában is. 1966-tól püspöki helynök, majd a mo.-i unit. egyház h. püspöke volt (1968–70). Cikkei jelentek meg egyházi lapokban. – Irod. In memoriam R. F. I. (Unit. Élet, 1971. 1. sz.); Elhunyt R. F. I. (Ref. Lapja, 1971. 1. sz.).