Kezdőlap

Filipec János (Prostějov, Morvao., 1431Uherské Hradišté, 1509. jún. 17.): püspök és diplomata. A prágai egy.-et végezte, 1469-ben Olmütz ostrománál lépett m. szolgálatba. 1476-tól 1490-ig váradi püspök, budai prépost. Követként járt Nápolyban (1476), Franciao.-ban (1487) és Milánóban (Corvin János és Sforza Bianca eljegyzésének előkészítése ügyében). Váradi Péter bebörtönözése után 1485–90 között ténylegesen ő volt a kancellár. Mátyás halála után nagy szerepet játszott I. Ulászló trónra jutásában. ~ nyerte meg számára a „fekete” sereget. Ulászló koronázása után lemondott a váradi püspökségről és az általa Uherské Hradištén alapított ferences kolostorba vonult vissza. Innen 1506-ban az Ulászló és Miksa közti kölcsönös örökösödési szerződés előkészítésére, majd 1508-ban a cseh ogy.-re küldött m. követség vezetésére visszahívták. Az egykorú források az irodalomban néha Pruisznak is nevezik. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I. Nagyvárad, 1883); Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldosserege (Bp., 1925).