Kezdőlap

Fillinger Lipót (Győr, 1787Pest, 1844. dec. 7.): teológiai doktor, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1834). A pesti papnevelő intézetben tanult, 1811-ben avatták teológiai doktorrá. Előbb egyházmegyéjében káplán és plébános, majd a győri papnevelő intézetben a teológia tanára. 1833-ban a pesti egy.-en a görög nyelv, a herméneutika professzora. Értékes könyvtárát a pesti egy.-i könyvtárra hagyta. – M. Assertiones ex universa theologia… (Pestini, 1811). – Irod. Toldy Ferenc: F. L. emlékezete (MTA Ért. VII. 1846).