Kezdőlap

Finály Gábor (Kolozsvár, 1871. okt. 31.Bp., 1951. ápr. 16.): archeológus. ~ Henrik egy.-i tanár fia. 1893-tól kolozsvári, 1896-tól bp.-i gimn. tanár, 1913-tól ig. Egész életén át dolgozott a mo.-i latin nyelvű helységnevek összegyűjtésén. Iskolaügyi, pedagógiai és archeológiai szaklapok munkatársa volt. Régészeti kutatásainak eredményeiről legnagyobbrészt az Archaeológiai Értesítőben számolt be. Elkészítette a római kori Mo. térképét (Bp., 1911). – Irod. Oroszlán Zoltán: F. G. (Archaeol. Ért. 1951); Györkösy Alajos: F. G. (Antik Tanulm. 1954. 1–3. füz.)