Kezdőlap

Finály István (Kolozsvár, 1876. máj. 6.Bp., 1947. febr. 13.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1898-ban, majd 1901-ig a vízépítéstani tanszéken működött mint tanársegéd. Utóbb állami ösztöndíjjal két évig volt Németo.-ban és Franciao.-ban tanulmányúton. 1903–1904-ben O. Intze professzor aacheni vízépítési tervezőirodájában dolgozott. Hazatérve 1905–15 között magánmérnöki tevékenységet folytatott s számos vízművet és vízierőművet tervezett hazai és külföldi megbízók számára. 1914-ben műszaki doktorrá avatták. 1917-től a Magyar Földgáz Rt., majd 1929-től a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. főmérnöke. Kiváló műtárgyépítő volt. Kiterjedt szakirodalmi munkásságában elsősorban a műtárgyépítés és az energiagazdálkodás kérdéseivel foglalkozott. – M. Vízierőművek kiegyenlítő aknáinak méretszámítása (Disszertáció, Bp., 1914); Hegyvidéki vízierők gazdaságos kiépítéséről (Bp., 1915); Hidrotechnika (I. rész. Hidrotechnikai előismeretek, 1. Hidrográfia. 2. Hidrometria. 3. Hidraulika. Bp., 1926–1928).