Kezdőlap

Firtos Ferenc (Szászváros, 1891 nov. 20.Csíkszereda, 1917. júl. 18.): irodalomtörténész, kritikus. 1910-ben a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karának m. –latin szakjára iratkozott mint az Eötvös-kollégium tagja. 1912-ben a Színművészeti Ak. hallgatója lett, de tovább folytatta filológiai stúdiumait is. Egyiket sem fejezhette be, mert az I. világháború kitörésekor bevonult. Légi csatában, fejlövés következtében halt meg. Drámatörténeti kutatásai, valamint irodalom- és színikritikusi működése fiatalsága ellenére is jelentős. Filológiai munkássága mellett kritikusi tevékenysége is figyelemre méltó. A színmű és a színjátszás lélektani hitelességének egyik követelője. – M. A Faun sikerének lélektana (Bp., 1913); A Debreceni Disputa. Hitvitázó dráma a XVI. századból (Szászváros, 1917). – Irod. Sebestyén Károly (Bpesti Hírl. 1913. 242. sz.); Horváth János (Irod. tört. 1914); Alszeghy Zsolt (Irod. tört. Közl. 1917).