Kezdőlap

Fischer Miklós (Eperjes, 1855. dec. 18.Igló, 1930. szept. 24.): tanár. A bp.-i műegy.-re iratkozott be, belépett a hadmérnöki ezredbe, 1876-ban hadmérnöki hadnagy lett. 1877–79-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizikaszakos tanári oklevelet szerzett. 1880-tól az iglói ev. gimn. tanára, majd ig.-ja. Széles körű tevékenységet fejtett ki a Magyarországi Kárpát Egyesületben. Kezdetben az egyesület iglói osztályának titkára, majd az egyesület elnöke lett. Nagy érdemei vannak a Magas-Tátra feltárásának előkészítésében. – Irod. Karafiáth Jenő: Emlékezés F. M.-ről (Turisták L., 1938).