Kezdőlap

Fischer Sándor (Buda, 1853Bp., 1888. nov. 25.): irodalomtörténész. Német anyanyelvű családból származott. A pesti kereskedelmi ak.-n tanult, majd hosszabb időt töltött külföldön, főleg Németo.-ban. Hazatérése után takarékpénztári tisztviselő lett Bp.-en. Nagy irodalombarát, németre fordította Madách „Az ember tragédiája” c. művét, s német nyelven megírta Petőfi első terjedelmes életrajzát (Petőfi's Leben und Werke, Leipzig, 1889; magyar fordítása Tolnai Lajostól: Petőfi élete és munkái. Bp., 1889).