Kezdőlap

Fischer-Colbrie Ágost (Zselic, 1863. okt. 16.Kassa, 1925. máj. 17.): r. k. püspök. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte (doktorátus, 1888). Hercegprímási szertartó, 1899–1901-ben a bécsi egy.-en a dogmatika h. tanára, 1900-ban esztergomi kanonok, 1902-ben a bécsi Pazmanaeum rektora. 1904-ben segédpüspök, 1907-től haláláig megyéspüspök Kassán. Magyar agrárpolitika (Kat. Szle, 1895) c. tanulmányában tárgyilagosan elemzi a m. mezőgazdaság fejlesztési lehetőségeit. 1917-ben az egyházi földreformra tett javaslatot. Apologetikus munkáin kívül számos cikke jelent meg. – Irod. Vidákovich Aladár: Egy szent életű magyar püspök (Vigilia, 1956).