Kezdőlap

Flór Ferenc (Váradolaszi, 1809. okt. 10.Bp., 1871. júl. 7.): sebész, tiszti főorvos, az MTA l. tagja (1838). 1833-ban orvosdoktor lett, 1834-ben sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet szerzett. Első volt, aki orvosi értekezését m. nyelven védte meg. 1834-ben tanársegéd az állatgyógyászati tanszéken, majd a sebészeti klinikán. 1837-ben Pesten városi orvos, 1840-ben a Rókus Kórház főorvosa, 1847-ben ig.-ja és Pest tiszti főorvosa. 1849-ben a hadügymin. egészségügyi osztályának főnöke. A szabadságharc után internálták. 1861-ben és 1867-től újból pesti tiszti főorvos és kórházi ig. Elsőnek alkalmazott kloroformot általános érzéstelenítésre Mo.-on. Szerk. a Magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatait (I–III., Pest, 1841–43), 1839-tól 1849-ig az Orvosi Tárat, és együtt adták ki az első m. orvosi címtárat Magyarországi Orvosrend névsora 1840-re (Pest, 1840), azonkívül Bugát Pállal az első helyhatósági közegészségügyi bizottmány megszervezésével az egészségügyi társadalmi öntevékenység úttörője. – F. m. A tetszhalottak felélesztésökről (Pest, 1835). – Irod. Varga Lajos: F. F. (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. 21–22. sz.)