Kezdőlap

Flórián Károly (Eperjes, 1878. jan. 26.Kassa, 1941. aug. 15.): közgazdász és jogász, jogakadémiai tanár. 1900-ban végzett a kolozsvári egy.-en. Rövid ideig bíró volt az eperjesi törvényszéken. 1901-ben magántanár az eperjesi ev. jogak.-án, ahol 1902-től a közgazdaságtan, pénzügytan és statisztika ny. r. tanára. 1914-ben a berlini egy.-en működött. Az I. világháborúban orosz hadifogságba került. Megtanult oroszul, a harkovi egy.-en közgazdaságtant adott elő. 1918-ban hazatért, s a kassai állami m. tanításnyelvű jogak. tanára lett. 1922-ben a főisk. megszűnése után nyugdíjba vonult és Eperjesen élt. 1924–1928 közt Eperjes polgármestere. Egyik alapító tagja volt a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságnak Pozsonyban, tagja a Társaság elnökségének s szerkesztő bizottságának. – F. m. Szocializmus és magántulajdon (Bp., 1901); A törvényhatóságok és az önkéntes adófizetés ex-lex-ben (1903); Az adománygyűjtés a magyar közigazgatási jogban (1904); A tiroli hegyek közt (Eperjes, 1904); A magyar-horvát pénzügyi egyezmény (Bp., 1905); Barangolások a Magas Tátrában (Eperjes, 1905); Az adóreform (Eperjes, 1912). – Irod. I. Bruckner Győző: F. K. emlékezete (1941); Schöpflin Géza: F. K. (1942).