Kezdőlap

Fodor Ármin (Nagymihály, 1862. jan. 27.? ): jogi író. Hazai jogi tanulmányainak elvégzése után 1890-től Bp.-en bíró, majd az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán működött, 1929-től 1932-ig kúriai tanácselnöki rangban. Részt vett a polgári perrendtartási törvény (1911. évi I. tc.) tervezetének előkészítésében. Szerk. a Magyar magánjog c. gyűjteményes munkát (Bp., 1897–1905), amely a bírói gyakorlatot is feldolgozó összeállítás. – M. A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve (I–III. Márkus Dezsővel, Bp., 1894–1897); Örökösödési eljárás (Márkus Dezsővel, Bp., 1896); A polgári perrendtartás (Bp., 1912).